Utmaningar för ledningsgrupper

2017-08-21
Det finns alltid utmaningar i alla organisationer och för ledningsgrupper brukar följande tre punkter förekomma:


Det finns alltid utmaningar i alla organisationer och för ledningsgrupper brukar följande tre punkter förekomma:

Mer om ledningsgrupper & ledarskap

Intern gruppeffektivitet – Istället för att låta likheter och olikheter hämma gruppdynamiken gäller det att nyttja mänskliga kompetenser på ett konstruktivt sätt, vilket är lättare sagt än gjort. Vi tror att effektivitet är tätt sammankopplat med relationer inom gruppen. Aspekter som förtroendekapital, intresse för varandra, att arbeta för varandras framgångar och förmåga att relatera till varandra är avgörande.

Organisatorisk effektivitet – Utmaningen ligger i att undanröja hinder för prestation. Istället för suboptimering bör individuella kompetenser tillåtas stärka organisationen där stödjande kultur och struktur effektiviserar den operativa verksamheten.

Utvecklande av strategisk kapacitet – Ledningsgruppen bör vara väl orienterad och redo för de förändringar som sker i omvärlden. Verksamheten behöver inte bara uppfylla organisationens förväntningar utan också kunna balansera och anpassa verksamheten.