Design & Redesign - Logotyp, Grafisk profil & Webbdesign

För många etablerade företag så blir redesign ett uttryck som är aktuellt. Det handlar ju alltså att formge på nytt - man har redan ett etablerat varumräke som man vill förnya eller modernisera. Kan inkludera Logotyp / Logotype, grafisk profil, grafisk formgivning och kanske tom webbdesign. Processen för att göra detta liknar ju givetvis den vanliga design-processen, men det finns ju viktiga skillnader.

Den största skillnaden är ju att en förändring i varumärket alltid kan leda till förvirring och lite osäkerhet hos kunder. Det gäller ju att inte göra större skada än nytta. Förstudien är därför ett viktigt steg. Vilka saker vill man förnya och vilka saker vill man förstärka i det nuvarande varumärket? Att se det hela objektivt är ju en nyckel. Det behövs antagligen någon utomstående som kan se varumärket i nya ögon för att inte falla för risken att behålla allt.  I förstudie-arbetet är alla idéer bra. Det gäller att brainstorma alla möjliga idéer för att kunna hitta något helt nytt.

När man sen går vidare får man ju skippa en hel del av idéerna och fokusera på hela bilden och även ta vara på det varumärke som finns. Vilka värden kan man bygga vidare? Vilka sidor av varumärket behöver förnyas? Att få in underlag för företagets ledord och värderingar och deras kopplingar till marknaden är ju en guldgruva för att kunna bygga något starkt.

Oavsett uppdragets omfattning, logotyp, grafisk profil och webbdesign; Med bra och nära samarbete med de som designar kommer resultatet bli lyckat och det gamla varumärket stärks och förnyas.